Плащане онлайн чрез PayPal

PayPal е един от най-революционните и сигурни начини за плащане през Интернет. 
Разплащания с извършват посредством верификация на E-mail адрес. Разплащания може да инициират в различна валута (USD, EUR, GBP и др.)