Декларация за поверителност

Polonex.bg оперира няколко сайта, включително www.polonex.bg. Политиката на polonex.bg е да спазва поверителността ви по отношение на всяка информация, която можем да съберем, докато работите с нашите уеб сайтове.


Посетители на уебсайтове

Подобно на повечето оператори на уеб сайтове, polonex.bg събира информация, която не идентифицира личността, от типа, който обикновено предлагат уеб браузърите и сървърите, като например типа на браузъра, предпочитанието за език, препращащия сайт и датата и часа на всяка заявка за посетител. Целта на polonex.bg за събиране на информация, която не е лична, е да разбере по-добре как посетителите на polonex.bg използват уеб сайта. От време на време, polonex.bg може да разпространява информация, която не Ви идентифицира персонално, като например като публикува отчет за тенденциите в използването на уеб сайта.


polonex.bg също събира потенциално лично идентифицираща информация като адресите на интернет протоколите (IP) за влезли потребители и за потребителите, които оставят коментари. polonex.bg  не разкрива IP адреси на потребители и коментатори.


Събиране на лична информация

polonex.bg разкрива потенциално идентифицираща и лично идентифицираща информация само на служителите, контрагентите и свързаните с нея организации, които (i) трябва да знаят тази информация, за да я обработят от името на polonex.bg или да предоставят услуги на polonex.bg и (ii) които са се съгласили да не разкриват това на други. Някои от тези служители, изпълнители и свързани организации могат да се намират извън вашата родна страна; Като използвате polonex.bg, Вие давате съгласието си за предаването на такава информация на тях. polonex.bg няма да наема или продава потенциално лично идентифицираща и лично идентифицираща информация на никого. Освен за своите служители, изпълнители и свързани организации, както е описано по-горе, polonex.bg разкрива потенциално лично идентифицираща и лично идентифицираща информация само в отговор на призовка, съдебно разпореждане или друго правителствено искане. Ако сте регистриран потребител на уеб сайт на polonex.bg и сте въвели своя имейл адрес, polonex.bg може от време на време да ви изпрати имейл, за да ви разкаже за нови функции, да ви потърси обратна връзка или просто да ви информира за това какво се случва с polonex.bg и нашите продукти. Използваме предимно различните ни блогове за продукти, за да комуникираме с този вид информация, така че очакваме да запазим този вид имейл до минимум. Ако ни изпратите заявка (например чрез имейл за поддръжка или чрез някой от нашите механизми за обратна връзка), си запазваме правото да я публикуваме, за да ни помогне да изясним или да отговорим на вашата заявка или да ни помогне да подкрепим други потребители. polonex.bg предприема всички мерки, които са разумно необходими, за да се предпази от неоторизиран достъп, използване, промяна или унищожаване на потенциално идентифицираща и лично идентифицираща информация.


Бисквитки

"Бисквитката" е низ от информация, която уеб сайт съхранява на компютъра на посетителя и браузърът на посетителя предоставя на уеб сайта всеки път, когато посетителят се завръща. polonex.bg използва "бисквитки", за да помогне на polonex.bg да идентифицира и проследява посетителите, тяхното използване на сайта polonex.bg и предпочитанията им за достъп до уеб сайтове. Потребителите на polonex.bg, които не желаят да пускат бисквитки на компютрите си, трябва да настроят браузърите си да отказват "бисквитките", преди да използват уеб сайтовете на polonex.bg, с недостатъка, че определени функции на уеб сайтовете на polonex.bg може да не функционират правилно без помощта на "бисквитки".


Как да контролирате бисквитките

Можете да контролирате и/или изтривате бисквитки когато пожелаете – за повече информация вижте aboutcookies.org.  Можете да изтриете всички бисквитки, които вече са запазени на вашия компютър, а също така можете да настроите повечето браузъри да ги блокират. Ако направите това обаче, може да се наложи ръчно да настройвате някои параметри всеки път, когато посещавате даден сайт, а освен това е възможно някои услуги и функции да не работят.


Бизнес преводи

Ако е придобита polonex.bg или по същество всички свои активи, или в малко вероятния случай, че polonex.bg излезе от бизнеса или влезе в несъстоятелност, информацията за потребителя ще бъде един от активите, прехвърлени или придобити от трета страна. Вие приемате, че такива прехвърляния могат да възникнат и че всеки приобретател на polonex.bg може да продължи да използва вашата лична информация, както е посочено в тези правила.


Обяви

Рекламите, които се показват на някой от нашите уеб сайтове, могат да бъдат доставени на потребителите чрез рекламни партньори, които могат да задават "бисквитки". Тези "бисквитки" позволяват на рекламния сървър да разпознава вашия компютър всеки път, когато ви изпраща онлайн реклама, за да събира информация за вас или за останалите, които използват компютъра ви. Тази информация позволява на рекламните мрежи, наред с други неща, да предлагат целенасочени реклами, за които смятат, че ще бъдат от най-голям интерес за вас. Тази Декларация за поверителност покрива използването на cookies от polonex.bg и не покрива използването на "бисквитки" от рекламодатели.


Oтказ от направена поръчка

В случай, че плащането е направено с банкова карта, Възстановяването на суми се извършва, чрез нареждане на обратна операция по картата с която е направено плащането в срок до 7 (седем) работни дни.


Промени в правилата за поверителност

Макар че повечето промени вероятно ще бъдат незначителни, polonex.bg може периодично да променя своята Декларация за поверителност и по усмотрение на polonex.bg. polonex.bg насърчава посетителите често да проверяват тази страница за промени в Декларацията си за поверителност. По-нататъшното използване на този сайт след всяка промяна в тази Политика за поверителност ще представлява приемането на такава промяна.